Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Puulan Kone Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:

Puulan Kone Oy, Y-tunnus 0164678-6 (j√§ljemp√§n√§ ‚ÄĚYhti√∂‚ÄĚ) Teollisuustie 1, 51200 Kangasniemi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Pekka Airola, pekka.airola@puulankone.fi 0403110620

Henkilötietojen käsittely, tarkoitus ja ohjelmat:

Henkilötietoja käsitellään Yhtiön ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä Yhtiön tilausten ja toimeksiantojen hallinnointiin, ylläpitoon, tuottamiseen, laadun ja turvallisuuden varmistamiseen, laskutukseen ja väärinkäytösten estämiseen. Lisäksi tietoja käsitellään soveltuvin osin liiketoiminnan ja palveluiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille, lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen sekä riskienhallintaan.

Yhtiö käyttää FuturSoft-ohjelmaa, jossa on huollettavien ajoneuvotietojen lisäksi omistajan nimi-, osoite-, puhelin- ja sähköpostiyhteystiedot. FuturSoft Oy ja Yhtiö ovat sopineet järjestelmän käytöstä ja FuturSoft vastaa ohjelman turvallisuudesta ja toiminnallisuudesta. Yhtiö käyttää ohjelmaa, tallentaa tiedot, vastaa niiden oikeellisuudesta sekä vastaa omassa käyttöympäristössään tietojen säilyttämisestä.

Ohjelmiston ja Palvelun osalta sovelletaan IT2018ETP erityisehtoja. Futursoft vastaa Futursoft.net ohjelmapalvelun osalta aineiston varmuuskopioinnista, varmuuskopioiden toimivuuden tarkastamisesta ja siitä että asiakkaan aineisto on palautettavissa varmuuskopiosta. Ehdoissa on maininta mm. siitä, että Yhtiö ei saa kopioida tai jakaa tietoja eteenpäin jaettavaksi vaan pelkästään varmuuskopioida turvatakseen tietojen säilymisen omassa käytössä.

Uutiskirje:

Puulan Kone Oy julkaisee sähköpostitse toimitettavaa uutiskirjettä, jonka voi tilata Yhtiön verkkosivujen kautta. Kirjeen tilaajista tallennetaan vain sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi. Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

Oikeus saada pääsy tietoihin tai oikaista niitä:

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.